Print

Máy băm nghiền phụ phẩm nông nghiệp

Sort by:
Máy băm nghiền xơ dừa, bã mía, rơm, cỏ 3A3Kw
Giá: 12.000.000VNĐ

Máy băm vỏ dừa tươi 3A11Kw
Giá: 48.000.000VNĐ


Máy nghiền bèo, rơm, cỏ 3A11Kw
Giá: 32.500.000VNĐ

Máy nghiền cám ngô 3A7,5Kw
Giá: 0VNĐ

Máy nghiền hạt ngô, vỏ trấu, mùn cưa 3A7,5Kw
Giá: 18.000.000VNĐ


Máy nghiền ngô hạt 3A S7,5Kw
Giá: 13.000.000VNĐ

Máy nghiền ngô hạt, đỗ tương, vỏ trấu 3A7,5Kw
Giá: 21.000.000VNĐ

Máy nghiền xơ dừa, bã mía 7,5Kw
Giá: 15.500.000VNĐ


Máy xay bã mía, vỏ dừa 3A16Hp
Giá: 25.300.000VNĐ

Máy xay vỏ dừa, rơm rạ 3A3Kw kiểu ống tròn
Giá: 12.000.000VNĐ

Túi ủ chua thức ăn thô xanh 3A
Giá: 15.000VNĐ