Print

Máy Băm Cỏ

Máy băm cỏ 3A bao gồm các loại máy băm thái cỏ thành những đoạn ngắn, làm thức ăn cho trâu, bò, dê, hươu, nai...Bà con có thể dùng máy băm cỏ 3A để băm cỏ cho vật nuôi ăn trong ngày, hoặc băm cỏ với khối lượng lớn, làm thức ăn ủ chua dự trữ.


Sort by:
Máy băm cỏ chăn nuôi 3A 9Z - 6A
Giá: 60.000.000VNĐ

Máy băm cỏ voi ,băm cành cây 3A4Kw
Giá: 15.000.000VNĐ


Máy băm cỏ voi di động 3A
Giá: 110.000.000VNĐ

Máy băm cỏ ZT 3Kw
Giá: 10.500.000VNĐ

Máy thái cỏ voi 3A 9RC – 100
Giá: 86.000.000VNĐ


Máy thái thân ngô 3A 9Z - 4C
Giá: 51.500.000VNĐ