PDFPrint

Máy Băm Cỏ

Máy băm cỏ 3A bao gồm các loại máy băm thái cỏ thành những đoạn ngắn, làm thức ăn cho trâu, bò, dê, hươu, nai...Bà con có thể dùng máy băm cỏ 3A để băm cỏ cho vật nuôi ăn trong ngày, hoặc băm cỏ với khối lượng lớn, làm thức ăn ủ chua dự trữ.


Sort by:
Giá: 60.000.000VNĐ

Giá: 15.000.000VNĐ


Giá: 110.000.000VNĐ

Giá: 10.500.000VNĐ

Giá: 86.000.000VNĐ


Giá: 51.500.000VNĐ