Showing 1–12 of 29 results

Máy băm nghiền đa năng 

Máy băm cây chuối đa năng 3A2,2Kw

Giá:7.500.000 VNĐ
Giá:13.500.000 VNĐ
Giảm giá!
Giá:6.000.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ
Giảm giá!
Giá:6.000.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ
Giảm giá!
Giá:6.000.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ

Máy băm nghiền đa năng 

Máy băm rau bèo, khoai mì 3A3Kw

Giá:

Máy băm nghiền đa năng 

Máy cắt cá mồi 2 đầu cắt 3A4Kw

Giá:30.000.000 VNĐ

Máy băm nghiền đa năng 

Máy cắt cá tạp đông lạnh 3A3Kw

Giá:37.000.000 VNĐ
Giá:12.500.000 VNĐ

Máy băm nghiền đa năng 

Máy cắt cá tiện lợi 3A2,2Kw

Giá:11.000.000 VNĐ

Máy băm nghiền đa năng 

Máy cắt cá tươi 3A4Kw

Giá:
Giá:190.000.000 VNĐ