Hiển thị một kết quả duy nhất

Giá:31.000.000 VNĐ

Máy băm phụ phẩm 

Máy nghiền xơ dừa, bã mía 7,5Kw

Giá:23.000.000 VNĐ

Máy băm phụ phẩm 

Máy xay bã mía, vỏ dừa 3A16Hp

Giá:25.300.000 VNĐ
Giá:12.000.000 VNĐ