Print

Máy hàn ống nhựa

 Máy hàn ống nhựa được Cty cung cấp như: máy hàn ống nhựa HDPE, ống nhựa HDPE, và các phụ kiện của máy hàn ống nhựaSort by:
Máy hàn ống nhựa 450/315
Giá: 95.000.000VNĐ

Máy hàn ống nhựa HDS-200/63
Giá: 23.800.000VNĐ


Máy hàn ống nhựa HTX-250/90
Giá: 49.000.000VNĐ

Máy hàn ống nhựa HTX160
Giá: 12.000.000VNĐ

Máy hàn ống nhựa HTX200
Giá: 16.500.000VNĐ


Máy hàn ống nhựa HTX200/63
Giá: 45.000.000VNĐ

Máy hàn ống nhựa HTX250
Giá: 23.000.000VNĐ

Máy hàn ống nhựa HTX650
Giá: 129.000.000VNĐ


Máy hàn ống nhựa HTX800
Giá: 175.000.000VNĐ