Ứng dụng của các loại chế phẩm EM trong chăn nuôi

Ứng dụng của các loại chế phẩm EM trong chăn nuôi

● Tác dụng của E.M :

  • Tăng sức khoẻ, tăng sức đề kháng cho con vật
  • Tăng khả năng sinh sản, chất lượng thịt, chất lượng trứng và sữa của con vật
  • Giảm mùi hôi, giảm ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra

Chế phẩm sinh học EM

 

I. Trong chăn nuôi gia súc- gia cầm

1. Trong chăn nuôi gia cầm

a. Bổ sung chế phẩm EM vào nước uống

+ Cách làm: Pha loãng EM2 theo tỉ lệ 1/100 (pha loãng 1 lít EM1 với 100lít nước sạch) để dung làm nước uống cho con vật trong 2 tuần đầu tiên. Nước này sẽ phải thay hàng ngày. Từ tuần thứ 3 có thể giảm tỉ lệ trên đi.

+ Tác dụng: Tăng cường sức khỏe cho con vật, phòng ngừa các bệnh đường tiêu hóa, giảm mùi hôi thối của phân thải.

b. Bổ sung chế phẩm EM vào thức ăn và điều trị bệnh cho con vật

Bà con bổ sung chế phẩm EM Bokashi B vào thức ăn hàng ngày của con vật theo tỉ lệ như sau:

+ Với gia cầm còn nhỏ, lấy thịt:

Tuổi (tuần) % EM Bokashi B
1-2 3
3 2
4 – 5 1
>6 0,5

Ví dụ: Với gà từ 1-2 tuần tuổi, bà con trộn 3kg chế phẩm EM Bokashi B vào 100kg thức ăn hỗn hợp rồi cho gà ăn.

+ Với gia cầm đẻ trứng:

Tuổi (tuần) % EM Bokashi B
1-15 3
16-17 2
18-20 1
>21 0,5

Điều trị bệnh cho gia cầm:

Trong trường hợp nếu xẩy ra hiện tượng đi ngoài của gia cầm( gà, vịt, ngan,…) cho chúng uống EM1 với 1ml/1con thì sẽ dừng đi ngoài.

c. Sử dụng chế phẩm EM để khử mùi và vệ sinh chuồng trại

Sử dụng chế phẩm EM sẽ kìm hãm sự phát triển của các vi sinh vật làm cho chuồng trại giảm được mùi hôi thối, tăng cường sức khỏe cho con vật.

Cách làm:

+ Dùng chế phẩm EM2 pha theo tỉ lệ 1/50 ( 1 lít EM2 hòa với 50 lít nước sạch).

Phun lên chuồng nuôi bằng bình bơm hoặc ô doa, với lượng 1lít/ 1m2 nền. Tuỳ thuộc lượng phân nhiều hay ít mà khoảng cách lần phun khác nhau: khi gia cầm còn nhỏ 7 ngày phun 1 lần, sau đó khi phân nhiều thêm thì 3-5 ngày phun 1 lần.

+ Khi nền phân ẩm thì nên sử dụng EM Bokashi C rắc lên nền chuồng với lượng 50g-100g cho 1m2 nền phân chuồng để giảm mùi hôi và giúp cho phân chóng hoai mục.

2. Trong chăn nuôi lợn

a. Bổ sung chế phẩm EM vào nước uống

Pha EM2 với nước sạch cho heo uống hàng ngày với tỉ lệ như sau:

Ngày tuổi Tỉ lệ
0-30 1/120
30-90 1/110
>90 1/100

b. Bổ sung chế phẩm EM vào thức ăn và điều trị bệnh cho lợn

Bà con bổ sung chế phẩm EM vào thức ăn cho lợn như sau:

+ Lợn nái và lợn đực:

Trộn lẫn 1% EM Bokashi B theo khẩu phần thức ăn rồi cho lợn ăn vào tuần đầu tiên, sau đó giảm tỷ lệ còn 0,5%  cho tuần tiếp theo.

+ Lợn cai sữa: 

3% cho tuần đầu

2% cho tuần thứ 2

1% cho tuần tiếp theo

+ Lợn đang lớn – vỗ béo

0,5% cho đến khi bán

Ngoài ra bổ sung vào thức ăn của lợn EM5 tỏi mỗi tuần 1 lần theo tỉ lệ 1 lít EM5 tỏi/100kg thức ăn để phòng bệnh và tăng sức đề kháng cho lợn

Điều trị bệnh cho lợn: Trường hợp lợn bị đi ngoài cho uống trực tiếp EM1 với lượng 1ml/1kg trọng lượng, hoặc 1,5ml/ 1kg trọng lượng trong 3 ngày liền sẽ khỏi.

c. Sử dụng chế phẩm EM để xử lý chuồng nuôi lợn

+ Phun xịt chuồng: EM2 pha loãng với nước sạch với tỉ lệ 1/100 và phun vào toàn bộ chuồng trại đã làm sạch. Phun với tỉ lệ 1-2 lít dung dịch pha loãng cho 1m2 phun 1 lần.

+ Hầm chứa phân lợn thì dùng EM2 cho vào với tỉ lệ 1/100 (theo thể tích).

3. Trong chăn nuôi trâu, bò

a. Bổ sung chế phẩm EM vào nước uống

+ Cách làm: Pha loãng EM2 theo tỉ lệ 1/100 (pha loãng 1 lít EM1 với 100lít nước sạch) cho uống hàng ngày.

+ Tác dụng: Tăng cường sức khỏe cho con vật, phòng ngừa các bệnh đường tiêu hóa, giảm mùi hôi thối của phân thải, tăng chất lượng sữa, thịt.

b. Bổ sung chế phẩm EM vào thức ăn và điều trị bệnh cho trâu, bò

Bà con bổ sung chế phẩm EM Bokashi B vào thức ăn cho trâu, bò theo tỉ lệ như sau: 30g EM Bokashi B/con/ ngày. Hoặc phun dung dịch EM2 pha loãng với nước theo tỷ lệ 1/200 vào thức ăn thô khoảng 30 phút trước khi cho ăn.

Điều trị bệnh cho trâu, bò: Trường hợp trâu, bò bị đi ngoài cho uống trực tiếp EM1 với lượng 1ml/1kg trọng lượng, hoặc 1,5ml/1kg trọng lượng trong 3 ngày liền, dùng 2 lần/ ngày vào buổi sáng và chiều tối

c. Sử dụng chế phẩm EM để xử lý chuồng nuôi trâu, bò

+ Phun xịt chuồng: EM2 pha loãng với nước sạch với tỉ lệ 1/100 và phun vào toàn bộ chuồng trại đã làm sạch. Phun với tỉ lệ 1-2 lít dung dịch pha loãng cho 1m2 phun 1 lần.

+ Hầm chứa phân lợn thì dùng EM2 cho vào với tỉ lệ 1/100 (theo thể tích).

+ Đối với nền chuồng không thu dọn hàng ngày, rắc EM Bokashi C lên nền chuồng với lượng 100-200 gr/1m2 nền chuồng, nếu nền chuồng quá ẩm có thể tăng lượng EM Bokashi C lên.

+ Phân trâu, bò, ngựa, dê.. sau khi xử lý bằng EM đem chất đống để lên men và hoại nhanh. Sau 15-30 ngày đem sử dụng làm phân bón hữu cơ rất tốt cho đồng ruộng. Lượng phân đã được xử lý khi bón cho rau hoặc cây trồng có thể giảm đi chỉ bằng 1/2-1/4 so với bón phân chuồng không xử lý bằng EM.

II. Trong nuôi trồng thủy sản

1. Sử dụng chế phẩm EM trong nuôi Cá

a. Xử lý ao trước khi nuôi

+ Cày xới đất và phơi nắng 7 ngày.

+ Ngày thứ 8 : Rắc EM Bokashi phân gà với tỉ lệ 50 – 70kg/1.000m2 và phun EM2 xuống đáy ao với tỉ lệ 100lít/ 1.000 m2

+ Ngày thứ 9: Bơm nước vào với chiều cao 1m cùng với 100lít EM2 + 35lít EM5/1.000m2

+ Từ ngày thứ 12 – 14 khi nước có màu lá chuối non đồng thời kiểm tra độ pH của nước ao. Sau đó cho thêm nước vào đầy ao cùng với 15lít EM2/ 1000m2 diện tích ao nuôi.

Sau đó tiến hành thả cá nuôi.

b. Bổ sung chế phẩm EM vào thức ăn cho cá

Tùy theo điều kiện từng vùng, từng hộ thì thức ăn cho cá khác nhau. Sử dụng chế phẩm EM bổ sung vào thức ăn cho cá như sau:Cứ 100kg thức ăn trộn đều với 1 lít EM2 đem ủ 2 giờ sau mới cho cá ăn, ngày cho cá ăn 2 lần (sáng, tối).

c. Xử lý môi trường trong quá trình nuôi

Trong quá trình nuôi, để nước ao nuôi phù hợp với điều kiện phát triển của cá cần bổ sung EM2 vào nước ao nuôi theo tỉ lệ như sau:

Lần EM2: 20lít/1000 m
1 Sau thả cá 10 ngày
2 Sau thả cá 20 ngày
3 Sau thả cá 30 ngày

Sau ngày thứ 31 cứ khoảng 7 ngày cho EM2 vào một lần với tỷ lệ nhưtrên. Tùy theo mùi hôi thối của ao có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời gian cho EM2.

2. Sử dụng chế phẩm EM trong nuôi Tôm

a. Xử lý đáy ao nuôi

+ Xử lý trước khi nuôi: Tương tự như nuôi Cá

+ Trong quá trình nuôi:

– Khi phát hiện tôm bị bệnh đốm trắng: cho EM5 vào hồ nuôi tôm với tỷ lệ 35 lít EM5/ha/ngày trong 5 ngày vào buổi sáng.

Nếu thấy tôm lột vỏ thì ngừng cho EM5 và cho EM2 vào theo tỷ lệ như hướng dẫn thông thường. Bệnh đốm trắng dần dần sẽ hết (kinh nghiệm này đã thực hiện được 10 năm ở Thái Lan).

– Bệnh đầu vàng:  cho EM bokashi với tỷ lệ 250kg/ha x 2 lần/ngày và 35 lít EM2/ha/ngày. Khi không còn phát hiện tôm bị vàng đầu nữa thì dừng sử dụng tỷ lệ này, trở lại sử dụng tỷ lệ như hướng dẫn sử dụng công nghệ EM thông thường.

– Tôm bị tảo quấn: cho EM5 vào với tỷ lệ 35 lít EM5/ha/ngày trong 5 ngày vào buổi sáng, tảo sẽ hết. Khi hồ tôm có nhiều tảo chết, pH xuống thấp thì cho EM2 vào để điều chỉnh độ pH.

– Đuôi tôm bị mòn: Cho 250kg EM Bokashi/ha x 2 lần/ngày.

– Tôm nổi đầu: Cho 20 lít EM1/ha vào hồ.

b. Bổ sung chế phẩm EM vào thức ăn cho tôm

Trộn đều 1 lít EM5 tỏi + 10kg thức ăn tôm, rồi ủ 4 tiếng. Sau đó cho tôm ăn với tỷ lệ: 1kg thức ăn/100.000 con tôm giống/ngày. Tôm ăn thức ăn này sẽ ngăn ngừa được bệnh tật và tăng sức đề kháng.

Khi mua sản phẩm Chế phẩm EM của Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, quý khách sẽ được tặng bộ tài liệu về “Cách tạo ra một số chế phẩm EM từ EM gốc để sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và xử lý môi trường” và “Kỹ thuật sử dụng chế phẩm EM để tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản”.

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn về cách pha chế và sử dụng EM, vui lòng liên hệ tới số hotline:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *